شماره های تماس

دفتر نمایندگی / شعبه دفتر نمایندگی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • نام:
  • دفتر نمایندگی
  • آدرس:
  • کارگاه :یافت آباد ، چهار راه قهوه خانه ، بلوار الغدیر شمالی ، روبه روی داروخانه ، دکتر جعفر زاده ، پلاک 308 09122037952 66817200

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۹۴۸۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۳۹۹۸۵۲۹ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف ، پلاک ۲۱/-۱

فکس ها

  پست الکترونیک

   • آقای زینلی
   • تلفن: ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۹۹۴۸۶فکس:
   • موبایل: ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۷۱۲۲۳۶


   دفتر نمایندگی
   شماره های تماس
   • ۳۳۹۹۹۴۸۶ ۰۲۱
   • ۳۳۹۹۸۵۲۹ ۰۲۱
   • سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف ، پلاک ۲۱/-۱ ۰

   شماره های همراه
   • ۹۱۲۶۷۱۲۲۳۶ ۰۰۹۸   وب سایت ها

   دفتر مرکزی
   تهران،
   کارگاه :یافت آباد ، چهار راه قهوه خانه ، بلوار الغدیر شمالی ، روبه روی داروخانه ، دکتر جعفر زاده ، پلاک 308 09122037952 66817200